Vedení účetnictví: jak na to

Vedení účetnictví nebo daňové evidence je nezbytností pro skoro každého podnikatele. Ne všichni, ale mají v „právní džungli“ předpisů týkajících se těchto dvou institutů úplně jasno. Pojďme si nyní objasnit některé základní pojmy tykající se této problematiky. Vedení účetnictví upravuje zákon o účetnictví, který určuje i subjekty, jež mají zákonnou povinnost si ho vést. Ostatní si pak účetnictví mohou vést dobrovolně, aby měli větší přehled o svém podnikaní. OSVČ, které nemají povinnost si vést si účetnictví, zákon ukládá mít alespoň daňovou evidenci, která je v podstatě takovou „jednoduší verzí“ účetnictví.

 

Vedení účetnictví: informace pro začátečníky

Kdo přesně má vlastně povinnost si účetnictví vést? Zákon o účetnictví vyjmenovává dlouhý seznam takzvaných účetních jednotek, mezi něž patří především všechny ať už fyzické či právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Dále též  OSVČ v rejstříku sice nezapsané, ale s ročním obratem vyšším než 25. mil. korun. Ostatní podnikatelé mají povinnost si vést alespoň daňovou evidenci podle zákona o dani z příjmu. Zatímco účetnictví se vede tzv. podvojným způsobem („má dáti, dal“) a poskytuje kompletnější informace o pohybu finančních prostředků podnikatele, daňová evidence je jednoduší a evidují se v ní pouze příjmy a výdaje související s danou činností za kalendářní rok. Daňová evidence je také základem pro výpočet daně z příjmu.

 

Odborná pomoc

Vedení účetnictví je činnost vysoce odborná a ani vedení daňové evidence není úplně jednoduché. Pokud spadáte mezi subjekty, které mají povinnost si účetnictví vést, je nutností buď zaměstnávat osobu, která má pro vedení účetnictví potřebnou kvalifikaci, anebo si nechat účetnictví vést externí společností specializující se na tyto služby. Toto řešení vám může ušetřit mnoho času i výdajů. Odborná pomoc dále může být přínosem i v případě daňové evidence.

© 2015 Proti raketám. All rights reserved.
WordPress theme designed by Theme Junkie.