Jak na prodej bytu v Praze? Poradíme vám, jak dobře zvládnout jeho prezentaci, aby byl váš zisk co nejvyšší

Jak na prodeji bytu v Praze vydělat pokud možno co nejvyšší částku? Základem je jeho kvalitní prezentace, která vám může přivést solventního klienta ochotného sáhnout do peněženky ještě hlouběji, než měl původně v úmyslu. Pokud se tedy snad právě chystáte nabídnout svůj byt k prodeji, několik jednoduchých a přitom osvědčených rad vám možná přijde vhod.

Jak na prodej bytu v případě, že si vše hodláte zajistit svépomocí?

Někdo by jistě mohl namítnout, že v situaci, kdy ceny tuzemských nemovitostí překonávají historické rekordy a poptávka přitom nijak výrazně neklesá, není kvalitně připravená prezentace bytu při jeho prodeji vůbec nutná. Jistě na tom něco je. Ovšem i luxusní apartmán v centru Prahy musí být potenciálním kupcům zpravidla solidním způsobem představen a nabídnut, aby za něj vůbec bylo možné požadovat také mimořádnou cenu. O bytech méně exklusivních to pak platí tím spíš.

Je statisticky dokázáno, že kvalitní prezentace může zvednout konečnou cenu v průměru o celých 5 % a to při dnešních cenách pražských realit určitě není číslo nijak zanedbatelné.

Co musíte pro úspěch transakce udělat především?

Abyste za svoji nemovitost, kterou chcete zájemcům nabídnout, mohl v dohledné době zinkasovat co nejzajímavější finanční částku, nesmíte opomenout několik následujících věcí:

A) PERFEKTNĚ UKLIĎTE A OPTICKY ZVĚTŠETE PROSTOR VŠECH MÍSTNOSTÍ.

Nikde se nesmí povalovat žádné věci, které nejsou součástí základního vybavení, a v žádném případě pak nepředvádějte věci osobního charakteru, jako fotografie nebo třeba oblečení. Většinou také neuškodí odstranit pár kousků nábytku, který není nezbytně nutný. Často se tím podaří celý prostor už na první pohled zvětšit.

B) POŘIĎTE KVALITNÍ FOTOGRAFIE - MAJÍ VYSOKÝ PŘESVĚDČOVACÍ POTENCIÁL.

Dobře nafocený byt dokáže přilákat nesrovnatelně větší procento zájemců, než takový, který budete nabízet prostřednictvím nepovedených snímků.

C) ZAŘAĎTE DO PREZENTACE PŘEHLEDNÝ PŮDORYS BYTU.

Půdorys by měl být zcela samozřejmou součástí vašeho inzerátu, protože velikost i rozložení jednotlivých místností zajímají téměř každého potenciálního kupce.

D) PŘIPRAVTE VÝSTIŽNÝ POPIS BYTU I LOKALITY, V NÍŽ SE NALÉZÁ.

Dokážete-li důkladně a poutavě popsat nabízenou nemovitost včetně jejího okolí, můžete na tom jedině vydělat. Zmiňte především dispoziční řešení, výměru a stav bytu i to, v jakém je vlastnictví (osobní nebo družstevní). Vyzdvihněte také všechny jeho přednosti. Například světlost, balkon nebo terasu, působivý výhled z oken a podobně. Pokud jde o nejbližší okolí domu, nezapomeňte okomentovat vše, co za něco stojí. Zejména pak restaurace, obchody, parky či dětská hřiště a v neposlední řadě popište i možnosti parkování a dopravního spojení, jsou-li ovšem na solidní úrovni.

E) PRO INZERCI ZVOLTE JEN PÁR NEJVĚTŠÍCH A NEJZNÁMĚJŠÍCH WEBŮ.

Není nutné umístit váš inzerát na bezpočet realitních webů. Úplně postačí, zvolíte-li tři nebo čtyři, které patří k těm nejnavštěvovanějším, a na prvního zájemce nebudete jistě dlouho čekat.

F) NA PROHLÍDKÁCH BYTU A KOMUNIKACI S POTENCIÁLNÍMI KUPCI SI DEJTE ZÁLEŽET.

Způsob, jímž budete reagovat na případné nabídky i styl, jakým se vám podaří každému ze zájemců váš byt předvést, jsou dvě z rozhodujících věcí, které ovlivní nejenom to, zda obchod vůbec uskutečníte, ale mohou výrazným způsobem přispět i k o něco vyšší prodejní ceně.

Jako prodávající držíte dnes v ruce hlavní trumfy

Ceny bytů se skutečně poněkud „utrhly ze řetězu“ a vystoupaly do nečekaných výšek. Naše hlavní město je toho nejlepším důkazem. Ani to však řadu kupců neodrazuje od jejich touhy po vlastním bydlení v Praze a omezená nabídka zatím stabilně vysokou poptávku v plné míře uspokojit nedokáže. Výsledkem je mimo jiné i rostoucí zájem developerů o novou výstavbu v okolních obcích, která by umožnila nabídnout zájemcům poněkud levnější alternativu bydlení v metropoli, ovšem s možností sem každodenně dojíždět za prací a za zábavou.

Pokud jste tedy majitelem některého z pražských bytů a máte v úmyslu jej prodat, hraje vám tento stav věcí tak říkajíc do karet a o kupce tak zřejmě nebudete mít nouzi.

Jak stouply ceny bytů (60 m²) za poslední dva roky (údaje v Kč)

Kraj

1. čtvrtletí 2016

1. čtvrtletí 2018

Nárůst

Praha

3 462 000

4 511 376

1 049 376

Jihomoravský

2 550 000

3 313 440

763 440

Středočeský

1 890 000

2 644 380

754 380

Olomoucký

1 884 000

2 491 452

607 452

Královéhradecký

1 878 000

2 485 080

607 080

Jihočeský

1 698 000

2 395 872

697 872

Pardubický

1 734 000

2 306 664

572 664

Plzeňský

1 770 000

2 293 920

523 920

Kvalitní prezentace bytu má smysl i při vysoké poptávce

Solidně pojatá prezentace vašeho bytu může jeho prodej uspíšit a mnohdy i přispět ke zvýšení konečné ceny a to i za současné situace, kdy je řada zájemců ochotna v našem hlavním městě koupit prakticky cokoliv.

Jistě tedy chápete, že je jednoznačně ve vašem zájmu, co nejvíce se řídit výše uvedenými radami. Všechna doporučení, která jsme vám nabídli, mohou totiž výrazně napomoci zdárnému průběhu celé transakce. Máte snad na věc jiný názor?

© 2015 Proti raketám. All rights reserved.
WordPress theme designed by Theme Junkie.